Lysingar.


Det norske Samlaget.

Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangaarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk.

Aarspengarne 4 Kr. maa leggjast fyreaat.

Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbøkerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter .


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition, No. 4, Store Strandgade, Christiania.


Nederlandsk-Amerikanske
Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


ThingvallaLinien.

Eneste direkte Linie til Amerika.
Geiser afgaar fra Christiania 12te Juni.
Thingvalla"                  _ _                          26de _
Hekla                          _ _                          10de Juli.
Island                         _ _                          24de _

Fragten er billig. God Plads sikres ved at indsende Fragforskud 20 Kroner pr. Voksen
enten til Underagenterne eller til

Frederik Lie,
Christiania.