Fedraheimen er det einaste...

 
Bladet, som er paa fullnorskt Maal.

Me er inkje fritt Folk, reiser me inkje upp att Maalet vaart. I det hev Fridomen vaar sine beste Røter.

Fedraheimen inneheld Tidender um Politikk og annat, Utgreidingar, Forteljingar og Smaastykke, Dikt, Rispur o.s.v.

Fedraheimen kjem ut i Kristiania og kostar Kr. 1.10 Fjordungaaret. Den som melder inn 6 Tingarar, fær Bladet fritt.


Ifraa den 1ste Juli vert det ein ny Skipnad med Poststellet, soleids at dei som inkje betalar Bladpengar i rett Tid, maa leggja Postpengar for aa faa sent dei. Den som daa inkje hev betalt Bladskuldi si til Fedraheimen før 30te Juni, anten det er for denne Fjordungen hell fraa eldre Tider _ han fær inkje sent dei fritt med Posten sidan. Folk stend seg soleids paa aa betala sine Bladpengar i rett Tid.