Ein Takk aatBjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Jonas Lie og Aleksander L. Kjelland!

Eg kann ikkje annat enn faa frambera min hjartalegste Takk til desse gilde Maalsmennerne vaare til aa hevda Sereige aat dei gifte Kvende. Takk Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Jonas Lie og Aleksander Kjelland! Det er visseleg eit godt Arbeide De der heve byrjatpaa, og nokot, som dei norske Kvendi altid vil minnas dykk for med Hugnad og Takksamheit, langt framigjenom Ætterne.

Kor mangt eit Kvende er det inkje Lande rundt, som var utav dei rike, men no maasitja i Armod og kanskje inkje eiga Klædi paa Kroppen, taadi ho ein Gong heve giftad seg og faatt ein Mann, som heve tura burt alt saman utan at ho hadde Lov og Rett til aa røra seg for aa redda unda det minste for seg og Borni; men vist dette før hadde voret Lov, kunde ho set seg istand til aa motarbeida slikt visseleg til Gagn baade for seg sjølv, for Borni, for Mannen og for Samfundet. Det er mi, og visseleg alle norske Kvende si Von, at det denne Gongen inkje maa ganga ut ifraa Storthinget før det hev vortet Lov.


Eit Hallingkvende .