Brevsending.


Det er mange, som bed um aa faa Bladet fritt mot aa skriva jamnt i det. Bladet ser seg inkje Raad til aa innlata seg paa dette endaa. Allvist daa det finst ein lettvinnt Maate til aa faa Bladet fritt: Send oss 6 nye Tingarar, so fær du det 7ende fritt. Det er faae Bygder no, som det inkje gjeng an aa faa mindst 6 til aa løysa Fedrah., naar det berre er ein hugvarm Kar hell Kvende, som vil gjera Aalvor med det.

Utanbygdes Arbeidskarar kann inkje faa inn Motlegget mot No er her  Ende paa Joli. Det høver inkje, det er korkje rette Bygdi hell Folket.