Hr. Bladstyrar!


Daa det er mange, som undrast paa, at eg ikkje hev svarad paa dei Motlegg, som O. M. og Bjørnson hev komet med mot mitt Uppsett um Maalsaki i Verdens Gang, so maa eg beda deg um Rom her til aa upplysa um, at eg hev sendt Svar til V. G. men dette er ikkje vortet innteket. Eg kunde fulla gjenget til Fedrah. med Tilsvaret mitt, men eg totte ikkje det var høvelegt aa flytja Striden over i eit annat Blad.


Agdesida 26/ 2 84.

A. H.