Lysingar.

 
For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.

Nordmanden

(Demokraten)

_ redigeret af A. Hølaas _
udkommer i Kristiania
Tirsdag, Torsdag, Lørdag,
koster 99 Øre Kvartalet frit tilsendt.


Høirefolk paastaar, at Nordmanden er næsten værre end Verdens Gang.
Prøv den et Kvartal!
Expeditionen er i Torgaden 5 b.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.
 
 

Vaapenøving i 1884.
Brigade
Bataljon (Korps)
Remonte-
skole
fraa til
Unggutskule
fraa til korhelst
Bataljonsamlingar
fraa til korhelst
Kanonfolk.
1ste Bataljon
2dredo.
3djedo.
4de do.
5te ( 10de
Batteri.
(11tedo.
25 Juni 8 Aug.
25 Juni 8
Aug.
11 Juni 25
Juli.
14 Juni 28
Juli.
11 Mai8
Aug.
27 April
25 Juli.
  1. April
28Juli

Kristiania
Kristiania
Øren og
Barakkesletta
Trondheim
9 Aug.7
Septbr.
9 Aug.7
Septbr.
26 Juli
24 Aug.
29 Juli
27 Aug.
Garder-
moen.
Garder-
moen.
Øren og Barakke-
sletta.
Øisanden.
) Skal avgjer-
ast sedan.
)
Hestfolk.
Akershuske Korps
Oplandske
Korps
Trondheimske
Korps
11 Mai8 Aug.
11 Mai
Aug
4 Mai1
Aug.
11 Mai8 Aug.
11 Mai8
Aug.
4Mai 1
Aug.
Gardermoen
Gardermoen
Rindenleiret
9 Aug.
7 Septbr.
9 Aug.
7 Septbr.
2 Aug 31 Aug.

Garder-
moen.
Garder-
moen.
Rindeleiret.
1ste Akerhuske.
Smaalen-Bataljon
Heidemark
Østerdalens
Gudbrandsdalens

7 Mai 25 Juni.
14 Mai
2 Juli.
20 Mai
8 Juli.
27 Mai 15
Juli.
Øren og Barakkesletta
Gardermoen
Terningmoen
Jørstadmoen
26 Juni 25 Juli.
3 Juli1 Aug.
9 Juli
7 Aug.
16 Juli 14 Aug.
Øren og Barakke-
sletta.
Garder-
moen.
Terning
moen.
Jørstad-
moen.
2dre Akerhuske.
Kristiania
Valdres
Hallingdals
Numedals

16 Mai 4 Juli.
24 Mai 12
Juli
20 Mai8
Juli
13 Mai1
Juli
Gardermoen
Helgelandsmoen
Helgelandsmoen
Gardermoen
5 Juli
3 Aug.
13 Juli
11 Aug.
9 Juli 7 Aug.
2 Juli
31 Juli.
Garder-
moen.
Helge-
landsmoen.
Helge-
landsmoen.
Garder-
moen.
Kristianssandske.
Stavanger
Kristianssands
Nedenæs
Telemark

14 Mai2 Juli.
16 Mai 4 Juli.
7 Mai25 Juni.
28 Mai16 Juli.
Maldesletta
Maldesletta
Gimlemoen
Graatenmoen
3 Juli 1 Aug.
5 Juli 3 Aug.
26 Juni 25 Juli.
17 Juli 15 Aug.
Maldesletta.
Maldesletta.
Gimle-
moen.
Graaten-
moen.
Bergenske.
Fjordarne
Sogns
Bergens
Hardanger

16 Mai 4 Juli.
7 Mai25 Juni.
29 April17Juni.
24 Mai12 Juli.
Nordfjordeidet
Viksmoen
Ulvensletta
Tvildemoen
5 Juli 3 Aug.
26 Juni25 Juli.
18 Juni17 Juli.
13 Juli11 Aug.
Nordfjord-
eidet.
Viks-
moen.
Ulven-
sletta.
Tvilde-
Moen.
Trondheimske.
Indherrads
Trondheims
Nordmøre
Sundmøre

29 April17 Juni.
13 Mai1 Juli.
13 Mai1 Juli.
6 Mai24 Juni.
Steinkjærsanden
Gravrokøyane
Gravrokøyane
Sætnæsmoen
18 Juni17 Juli.
2 Juli31 Juli.
2 Juli31 Juli
25 Juni24 Juli
Steinkjær-
sanden.
Gravro-
køyane.
Gravro-
køyane.
Sætnæs-
moen.