[Lysingar]

Me vonar, at det no skal verta nokot betre Stell med Styringi i Bladet, som i den siste Tid hev maatt vera som det kann hava fallet seg.

Me trur, at dei fleste vil lika større Einskap i Rettskrivingi i Bladet, so at vil nokon endeleg hava si eigi Rettskriving gjennemført i det han skriv, so maa han melda det serskilt, men daa maa ho vera samhøveleg all igjenom, hellest maa han finna seg i, at me rettar det.Lysingar.
Nordmanden

(Demokraten)
_ redigeret af A. Hølaas
udkommer i Kristiania
Tirsdag, Torsdag, Lørdag,
koster 99 Øre Kvartalet frit tilsendt.
Høirefolk paastaar, at Normanden er næsten værre end Verdens Gang.
Prøv den et Kvartal! Expeditionen er i Torvgaden 5 b.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun een Omskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
 
Prinsensgade 2 B, Christiania.