[Innhaldsliste 1884-årgangen]

FEDRAHEIMEN.    
 
EIT BLAD AAT DET NORSKE FOLKET.
 
1884.
           
OTTANDE AARGANG.     
 
KRISTIANIA.
NIKOLAI OLSENS BOKTRYKKERI.
 
 
Innhald.    
 
I. Utgreidingar.   
No.   
Fraa Skulesoga (Matias Skard) 
                                                      1, 2, 29, 33, 34, 37, 39, 
Lydrike-Tanken i Lærebøkerne . .  . .  .  .  .  .          1, 2, 3, 4  
1883  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     1  
Det nye Maalven-Samlaget  .  .  .  .  .  .  .  .                       1 
Det norske Landsmaal (H. E. Berner)  .                            2, 3         
Det paatenkte nye Maal-laget (Matias Skard)                     4       
Nokre Ord um Maalet ved Seminararne  .  .                        5         
Det nye Maalven-Samlaget (Oddm. Vik)      .                     5  
Telemarks-Fylke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   6        
Maalstrævet gjeld oss alle (O. J. Høyem)                         7, 8  
Maalvoksteren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               9    
Skatteloven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            21 
Arbeidarspursmaalet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               24       
Eit Ord um Landbruk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 25  
Um Petersbrevet (A. M. St. Arctander)  .  .                        29      
1184 _1884  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       31, 32, 33, 35, 36, 37
Vinstres Program (Arne Garborg)  .  .  .                            40      
Umbot i Rettsvæsenet  .  .  .  .  .  .  .  .                 48, 49, 50  
Ludvig Holberg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       57, 58     
 
II. Tidender.
 No.
Riksretten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ein Klemm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     3  
Ord fraa Kongen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     4 
Eit svenskt Blad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      4  
Ein Kongetale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      4         
Landsmøtet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5       
Stortinget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     6        
Gjev du dei ein Finger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      6 
Riksreikneskapen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      6   
Skirennet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        6 
Statskupmennerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          7  
Giv Akt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           7  
Rusking paa Horten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           7
Den stille Vika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         8      
Riksrettsdomen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        9    
Domen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      9     
Det gjekk med Ro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       9 
Etter Domen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      10 
Det losnar no noko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        11 
Kongl. Diktamen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         11
Friele  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        11
Høgre er sprengd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        12 
Det er laakt med Høgre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        13
Det nye Statsraadet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        14     
Protokolkomiteen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       16   
Folkemøte paa Haugsund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        16 
Lensmannsloven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      17 
Forsoningsministerium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          17
Den fyrste Støyten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         18   
Menn av Ord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        18   
Eit nytt Stig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       19
Statsraad Lars Dahl i Tinget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          19
17de Mai 1884  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        20  
Det vert meir Spurning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         20 
Yngvar Nielsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        20
Ingen Tiltale, Hol og Bjørnson frie  .  .  .  .  .  .  .           21  
17de Mai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       21   
Ludvig Ludvigsen Daae  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .          22 
Det nye Ministerium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          22 
Ein skal inkje tru dei for snart  .  .  .  .  .  .  .  .  .           22
Lov um Kyrkjurne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          22
Semja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     23     
Maalsaki i Tinget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        23    
Forliket  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      24   
Kann Vinstre semja seg med Høgre  .  .  .  .  .  .            24   
Fredrik Stang  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       24 
Naar det lagar seg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         25
 
No.
Skatteloven i Tinget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    25 
Nye Tider  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    26  
Den siste Vika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      26    
Dei nye Menn  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     26   
Foreningen for norske Dialekter og Traditioner  .         26   
Framlegget hans L. Smitt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         27  
Ei høgtideleg Stund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        27  
Statsraadsaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       27   
Gilde Kongsvener  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          27    
Vinstreval til alle Umbod  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            27    
Statsministar Ole Richter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            27  
Røysterettssaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           27   
For Konge, Regjering og Storting  .  .  .  .  .  .                 27    
Dei falne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          28   
Fædrelandet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            28   
Prestarne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          29   
Den tiande Statsraaden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           29   
Ei Umsyn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           31      
Ei kraftfull Regjering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             31 
Høgres Program  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         31 
Arbeidarrørsla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           34  
Høgremøtet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         35   
Vinstres Programm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           36  
Holmboe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          39    
Kong Oskar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         39  
Fridomens fyrste Krav  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             40  
Full Rett for Maalet vaart (Møtet i Sogn)                        40  
Maalsaki i Hardanger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           41        
Til Fedraheimens Lesarar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           41
Programet aat Høgre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           42
August Strindberg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          42 
Folkedaning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         44
Svenskefjesket  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       44   
Professorpost i Landsmaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         45     
Trønderen kjem ogso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       45         
Morgenbladet og Sverdrup  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          45      
Dei nasjonale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      46  
Dei tek til aa fæla for Maalsaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .         46     
Rangvise Autoritetar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         46       
Nils Hertzberg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         47    
Umlaging av Embætti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        47   
Futembætti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    47   
Stiftsmøte for Kristiania Stift  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          48  
Eit Prestemøte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     49  
Kunstutstellingi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51, 53, 54
Preste-Stortings-Overhus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     51    
Saalerbanen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52   
Norsk Kvindesags-forening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         52        
Nora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53, 54
Kristiania liberale Forening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         55    
Nasjonal Vitenskap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56, 62 
Maalsaki paa Sunnmøre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      56     
               i Aalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     56 
Kvat Fædrelandet vil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         56    
Maalsaki i Landvik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        57 
Juryen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   58   
Maalsaki i Aust-Agder Vinstresamlag  .  .  .  .  .  .         58      
A. O. Vinjes Skrifter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   55, 58
Kristiania heldt seg stød  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     59
Fædrelandet og Framstiget.  .  .  .  .  .  .  .  .  .    57, 59
Maalsaki i Sætisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      60 
Departementsfolk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       60    
Programet aat Novemberforeiningi  .  .  .  .  .  .  .         60
Maalsaki i Sparbu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     61  
              i Øystre Aker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      61   
Fredsarbeidet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      62, 63
Arbeiderakademi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          63  
Sætisdalsbanen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      63      
Jurynemndi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     64  
Friele  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    64  
 
III.  Ymse Stykkje.   
                                                                              No.
Nyaarshelsing til Arne Garborg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      1 
Bjørnson og Maalsaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3   
Forslag til Lov for norsk Maalmannsforeining  6  
Me lyt tenkja sjølve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      7  
Nye Vegjer for Kvinna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         10  
Samlingstanken i Maalsaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       11  
Tal Norsk (Elias Melvær)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        11  
Teologar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12   
Fyredrags-Samlag (Oddm. Vik)  .  .  .  .  .  .  .  .  .       13    
Det trengst Upplæring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     13  
Aarsmeldingi aat det norske Samlaget for
            1883  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14   
Skularne fyre Bønder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      15   
Eit Ord i Kvendesaki (Hermod Heimdal)   
                                                              16, 17, 18, 19
Han Godfar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 
Ukristelegt Frisinn (John Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      17    
Umbrigd i Høgbrotsloven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     18   
Det folkelege Framstig og Konstablarne paa   
            Horten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18   
Sverdrups Tale 10de Mai 1884  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      20       
ABC-Bok paa Landsmaalet (Innstelling fraa  
            Kyrkjenemndi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22    
Ferdafolk (Engelskmenn i Norig)  .  .  .  .  .  .  .       23, 24
Maalsak i Stortinget (Innstelling fraa Penge-    
            nemndi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24      
Gull  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25    
Tanketull  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27   
Demokratiet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   27  
Maalsaki vaar (Fyredrag av J. Vellesen)                28, 29 
At Kristendomen vert for gamall  .  .  .  .  .  .  .  .         31       
Frikaranne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31      
Høgre og Skillingspolitikken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       31     
Til Kvendi, allvist Stølsgjentur  o. s. v.   .  .  .  .  .        32    
Litt um Talemaal og Skriftmaal  .  .  .  .  .  .  .  .         33     
Skal ein læra aa skriva Norsk  .  .  .  .  .  .  .  .  .         33     
Ei Stormannsstyring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       33    
Framstiget og Arbeidet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      33   
Presteskapet i Rusland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     33  
Det er langt fram  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34, 36, 38
Ein Radikal og ein Demokrat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       35             
Kjennskapen til Land og Folk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       35         
Det er vondt aa sjaa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   37      
Kvat skal ein gjera?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37    
Kven eig Rikdomen i Landet?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      37   
Nokre Ord um Kvendesaki (Ei Kvinna)                   37, 38
Um Vinstres Valprogram  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37     
I Danmark og her  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38     
Ordlag og Stil i Petersbrevet (Arctander)                 39, 41
Langt att, lenger fram  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39        
Um Kristiania var Vinstre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    39   
Pust i Bakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39   
Til alle Maalvenerne i Landet (J. Nannestad)               41   
Statsministar Sverdrup og Maalsaki  .  .  .  .  .  .  .      42    
Umbot i heile Folkeskulen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    42         
Norsken paa Seminari  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    43   
Fritenkjarskapen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43     
Fyredraget hans H. M. Dahl paa Lærarmøtet
            i Sogn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44  
Mannen lyt fram, Smaakrullen med  .  .  .  .  .  .       44   
Bergens Tidende (Arne Garborg)  .  .  .  .  .  .  .        45   
Skitne Talerkenar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46   
Humla og Honing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46  
Um Ordlag og Stil i Petersbrevet (A.H.)            46, 47, 48  
Til Trønderne (A. Jansen)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   49    
Politikk og Bygdastell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50   
Fredsvenerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50    
Fraa Det Norske Samlaget til Kyrkjedeparte-
            mentet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Norskt Maal i Skulen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    52
 
                                                                            No.
God-Vilje og God-Raad (J. Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .      52   
Arbeid for Maalsaki (A. Baartvedt)  .  .  .  .  .  .  .        53    
Landbruksskulen i Telemork  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   54          
Kolerasotti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54   
Um Kyrkjestellet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55   
Synkverving  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56      
Upp Bondestudentar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57        
Um Bønder (Etter Holberg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     57   
Christendommen og Maalsagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .    59     
Nasjonal Vitenskap, Pontus Wikner og
            annat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59   
Upp Bystudentar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59   
Nokot um Lovverket vaart (Hermod Heimdal)  .  .   60, 61
Nasjonal Vitenskap (Per)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        61        
Joletankar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61    
Det fyrste Steg (A. Baartvedt)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   62     
Vyrdnad for kvar Menneskje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62    
Prestepolitikken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Jole-Systerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63 
Stend den norske Sak so laakt (M. Skard)                64   
Nasjonal??  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64  
Eit Barneminne (A. Austlid)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    64  
Til Fedraheimens Lesarar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   64      
 
 
IV. Boksjaa.
No.
Latinskole uten Latin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 
Fraa 1815 _1830  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16   
Ragnhild Fosshamar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18  
W. S. Dahl:  Einar Thambarskelver  .  .  .  .  .  .  .  .  19 
N. J. Gregersen:  I Skov og Mark  .  .  .                    20   
V. Ullmann:  Sangbog for den norske Ungdom   .  .   25    
For frisindet Kristendom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   27 
Paus og Lassen:  Læsebog i modersmaalet  .           27   
Fries:  Klostret i Petschenga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29     
Peters fyrste Brev, umsett av Arctander  .                 30   
Haukenæs:  Natur, Folkeliv og Folketro i
            Hardanger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39   
Hans Mo:  Geografi paa Landsmaalet  .  .  .  .  .      47   
J. Paulsen:  En Digters Hustru  .  .  .  .  .  .  .  .  .     50  
B. Bjørnson:  Det flager  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     51   
H. Ibsen:  Vildanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   52   
A. Kjelland:  Fortuna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   56   
A. Garbog:  Forteljingar og Sogur  .                   58, 60
J. Lie:  En Malstrøm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63   
S. Frich:  Klas Omnstav  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 
 
 
V. Forteljingar. 
No.
Mlis (Bret Harte) .                          2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Paa Hausttinget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11, 12, 13, 14
Mateo Falcone (Etter Prosper Merimée)                 15, 16, 17 
Karl Krug (Etter A. Swientochowski                         19, 20, 21
Ein skadfrosen Nase (A. Dumas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       23     
Ei tung Nott  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   24       
Juen (Joh. Tvedt)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    25
Ein Draum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     26
Kopisten (Etter N. Gogol)                          27, 28, 39, 30, 31
Ein Raring (Joh. Tvedt)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        31     
Garnstubben (Etter Guy de Maupassant)                    32, 33     
Svikne Voner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      34 
 
                                                                                  No.  
Mannen med Sekken (Arne Garborg)  .  .                        35  
Klokka (Etter J. Turgeniew)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              37    
                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Hahaugen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    37   
Sveinkallen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      37   
Ein Blink  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      50  
            Tri Forteljingar av Prosper Merimée: 
1) Fraa Spania  .  .  .  .  .  .                           54, 55, 56, 57 
2) Skansen vert innteken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     59, 61      
3) Svik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    61, 63, 64 
 
VI. Kjellar.
                                                          No.
Ein Snartur i Telemorki                      ( _r _) 1, 2, 6, 7, 10, 11 
Undrer mig paa o. s. v.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        4     
Det er so ægte norsk dette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5  
Minne og Segner fraa Ufreden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       9     
Fyrste Byferdi mi (Gunnar)  .  .  .  .  .  .  .  .         12, 13, 14
Bokkeljaaen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      14    
Paa Havet (Skildring fraa Sunnmøre)                          16, 17
Ein Raring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       18   
Dei tronge Tider (A. Sveinungson)  .  .  .  .  .  .  .             19   
Brahmalæra um Skapingi og Syndefallet (L.
            Trædal)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        20     
Litt av kvart (Olav Ingenstad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .       22, 24
Ein Dag paa Grunnset-Marknaden (Gunnar)                    23   
Peter Fals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       25   
Jonsokkvelden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      26    
Fraa ei Amerika-reis (Tarkjell Landsverk)  .                    27        
Ein Sumarmorgon (Ingebjørg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .           27    
Skuggsjaa                    29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 54
Gunnar og Far hans  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     30  
Nordanfjells .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     35       
Var Folk rett lagad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      35   
Fraa ei Sumarferd (B. Støylen)                    37, 38, 41, 42
Um Kvinnfolki (Olav Viking)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         39   
Smaaminne fraa ein Eksismo (Gunnar)                   52, 53 
 
       
VII. Kvæde.    
No.     
Den unge Maalaren (J. Telnes)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2   
Til Gjenta i Vinje (J. T.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3     
Hjurdingsullar fraa Eikbygd  (S.)  .  .  .  .  .  .  .  .         4          
Fellandsgraaen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5
Guten og Gjenta (Stefan Frich)  .  .  .  .  .  .  .  .  .        6    
Det mange skal koma fraa Aust og fraa Vest            7    
Ei Livssoga (Stefan Frich)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      8   
Morgonsalma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9     
Etter Domen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10   
Til det norske Bonde-folk (John Lie)  .  .  .  .  .  .        11   
Stev  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 
Serafimeren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13  
127de Salma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Her er sælt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 
Saknad i  Husmannsstoga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    17   
Haakon Gamle (John Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    19  
Dansen (Kamilla Wergeland)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      20     
17de Mai-Song (Olaf Flaaten)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    20     
Den snilde Mannen (Hermod)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     22   
Mads i Vora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   23
Hugverk (Etter Alfred de Musset)  .  .  .  .  .  .  .  .       25    
Noreg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27   
I Amerika (Olav Traavatten)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       29   
Statsraad Baard Haugland (Oddm. Vik)  .  .  .  .          29  
Den unge Diktar  (Eberg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     31 
 
                                                                                  No.
Innkvervd ( _ bjørg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     31
Dei blaa Augo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31   
Eg veit det klaart (J. Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      47   
Kjærleik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   54   
Til en namnlaus Mann (J. Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        58     
Voggesong  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     62       
Jolesong (T. Bjørnaraa)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        63   
Storken og Lerka (A. Austlid)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         64  
 
 
VIII. Brevsendingar.   
No. 
Fraa ei Landsbygd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     2, 8, 15, 22, 30
  _ Nordre Østerdalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2   
_ Østerdalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5
_ Verdalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5
_  Halden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    6
_ Rogaland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     8  
_ Elverom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       9 
_ Dølom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11  
_ Seminaren paa Stord (J. Line)  .  .  .  .  .  .  .  .  .         11
_ Sagatun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       13
_ Tinn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .      13     
_ Aamlid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      14   
_ Vinje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         16    
_ Landvik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        17     
_ Lom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       18 
_ Sogndals Folkehøgskule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            19
_ Enebak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         23
_ Fyrisdal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         24   
_ Rauland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        24   
_ Graatenmoen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         24
_ Elverom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        26
_ Sætisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       29
_ Naustdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          30
_ Kristiansands Seminar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            35
_ Leikanger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        35
_ Landvik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         35 
_ Øvre Telemark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        36   
_ Eidanger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          36
_ Sundre Aurdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           37 
_ Danmark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         37    
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           41
_ Nærbø  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   41
_ Ei Fjellbygd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           42, 43, 44
_ Telemark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         53  
_ Gjenteskulen i Sogndal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              43     
_ Volda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      45, 46
_ Sell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           45  
_ Vinje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            47
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           48
_ Ulvik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            49
_ Hamburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            49 
_ Stord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            50
_ Skulen i Sogndal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             50  
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           51
_ Stryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            52
_ Ytre Holmedal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        53, 54
_ Vossestrandi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             55
_ Nannestad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             58    
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              58  
_ Nordre Aurdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              58    
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           60  
_ Kvitseid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           62 
_ Fyrisdal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           63