Lysingar.

Bjørn og Bergljot av Kornelius Gunderson.
127 sidor 8vo. Pris kr. 1.00, sendt i posten kr. 0.20 meire.
Johan L. Sundt,
Throndhjem.
 
 
FEDRAHEIMENgjeng ut paa Fridomog Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Bladet hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt. FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.   I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens boktrykkeri).
           
Alle Skulemeistrar bør halda Fedraheimen.
 
           
Send til Amerika
kostar Fedraheimen Kr. 5 30 Ø. for Aaret.