Lysingar.

Vonheim folkehøgskule
kjem i gang att me gutar 16de oktober. Kostar um månaen 4 kr. for skulen og 20 kr. for hus og kost. Bere greie um skulen vil du få i Verdens Gang no. 99; enno bere, når du skriv åt
I. Bøhn, Foldbu, Vetlehamar.
 
 
FEDRAHEIMENgjeng ut paa Fridomog Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Bladet hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt. FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, go daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak. Pengar maa fylgja. I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Alle Skulemeistrar bør halda Fedraheimen.
 
           
Send til Amerika
kostar Fedraheimen Kr. 5 30 Ø. for Aaret.
 
 
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
            12 - i - . . . 2.50.
            25 - i - . . . 5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
 
Erik Valdertorn,
Novelle af Charles Dickens er tilsalgs i Nordmandens Ekspedisjon. Pris 40 Øre, frit i Posten.
 
           
Om Solen
af S. A. Ramsvig. 47 Sider. Pris 30 Øre, i Posten 35 Øre. Tilsalgs i Bogladerne, Kr.a Arbeidersamfund og i Nordmandens Expedition.