Lysingar.

FEDRAHEIMEN kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa Nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
 
 
Kristiania Bys Folkevæbningssamlag.
           
Medlemmer af saavel Samlaget som af de enkelte Skytterlag anmodes om snarest mulig at indbetale Aarspengene til vedkommende Kasserer.
           
De, der vil interessere sig for Indtegning af nye Medlemmer, kan afhente Lister hos et af Bestyrelsesmedlemmerne.
Allerede fuldtegnede Lister bedes indsendte til vedkommende Forenings Formand.
14/ 3 83. David Dietrichson.
Formand.
           
 
En i enhver Henseende paalidelig og flink Dreng søges, helst fra 1/ 5. Tilbud, med Vidnesbyrd om Dygtighed, Orden og Ædruelighed, sendes inden 15/ 4.
Elverum, Febr. 1883.                         
Helge Væringsaasen.