Lysingar.

Det norske Samlag
har paany udgivet Norigs Soga og denne Gang med Statstilskud, saa den nu faaes indb. for Kr. 0.80. (Prisen paa 1ste Oplag var Kr. 2.25). Den anbefales især til Brug ved Amtsskoler, Folkehøiskoler og Seminarier.
I Partier gives almindelig Boghandlerrabat.                              
Det norske Samlag. Kristiania.
 
                       
Ved Vonheim
holdes gjenteskole 22 mai _ 22 sept. For skolen betales kr. 4, for hus og kost kr. 16 månedl. Fuldstændig underretning om alt øvrigt sendes frit til enhver, som yttrer ønske derom. Breve og indmeldinger til I. Bøhn, Foldbu, Lillehammer.
 
 
Telemarkens Folkehøiskole.
Efter Opfordring holdes Jenteskolen i Sommer fra 15de April til 15 Juli istedenfor som før tillyst fra 29de April.
(D. 16230 _0.60). V. Ullmann.
 
 
Aadals Brug paa Hedemarka.
(Aadalsbrugs Jarnvegstation.)
Jarn- og Metalstøyping, Mekanisk Verkstad, Ljaafabrik, Spikerfabrikar, Valseverk.
           
Det verkar Maskingeidur til Fabrikar og Industri-Stell, Ambo og Bunad, som høver aat Haandverk, Gardstell og Landbruk, Byggningsarbeid, Husstell og Matstell, og ymse andre høvelege og hendige Ting.
           
Alt er godt gjort og til billeg Pris.
           
Upplag og Utseljing i Kristiania i Nygata tett ved Storgata.
                       
 
Tele-Laget
18de Marts. Osterhaugsgata 11 II. 6 ½.