Lysingar.

Fedraheimen.
 
FEDRAHEIMEN kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, go daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa Nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
                       
 
Lungetæring.
           
De nødvendige Forholdsregler til Helbredelse opgives mod Indsendelse af 3 Kroner.
(D. 15872-1.80.)                   
A. W. Wexels.
Pløens Gade 8, Kristiania.
                       
 
Doktor Rodian.
Kontortid fra Kl. 10 til 4 Strømsø, Drammen. Treffes hver Søndag hos Smed Ristved ved Skollenborg Station, Sandsver fra 11 til 4.
 
 
Norske Songar åt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 postpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
                       
 
Tele-Laget
11te. Osterhaugsgata 11 II. 6 ½