LYSINGAR.

FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedrahheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak. Pengar maa fylgja.  
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa Nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
                       
 
Tele-Laget.
kjem saman Sundagskvelden 18de Febr. Kafé National (Møllergata) 2dre Høgdi ½ 9.
                       
 
Ved Vonheim
holdes gjenteskole 22 mai _ 22 sept. For skolen betales kr. 4, for hus og kost kr. 16 månedl. Fuldstændig underretning om alt øvrigt sendes frit til enhver, som yttrer ønske derom. Breve og indmeldinger til I. Bøhn, Foldbu, Lillehammer.
           
 
For 1 Dollar
vert Fedraheimen send til Amerika i 8 Maanadar.
 
 
Aadals Bruk paa Hedemarka.
(Aadals Bruks Jarnvegstation.)
Jarn- og Metalstøyping.
Mekanisk Verkstad.   
Ljaafabrik, Spikerfabrikar.
Det verkar Maskingreidur til Fabrikar og Industri-Stell, Ambo og Bunad, som høver aat Haandverk, Gardstell og Landbruk, Byggningsarbeid, Husstell og Matstell, og ymse andre høvelege og hendige Ting.
 
Aasar til Kariolar og Vogner, Bryggjepannur, Fotskrapur,
           
Grytur alle Slag, Gravkrossar, Grev, Godraadjarn, Hakkemaskinar og Knivar,
           
Kakkelomnar paa alle Gjerder, Kokomnar, Komfyrar, (som sparar paa Ved), Kaffekverner, Kaffebrennarar, Kanonar, Kledehengjarar, Kjøtkvernar, Krumkakjarn, Maskingods, Morterar, Ljaa-ar, Skonudd, Ploger, Persjarn, Pumpur, Smisted, Skorsteinsplatur, Strykjarn, Strykomnar, Skjotskivur, Svidjarn, Spiker, Tobaksdaasur, Vaffeljarn, Vaffelmaskinar, Vindaugo, Vegstolpar,
 
Økser m. m. m.
 
Teikningar av Omnar, Komfyrar, Kokomnar og Maskinar fær den fritt, som vil.
           
Det som inkje finnst ferdugt paa Varehuset ved Bruket hell paa Upplaget i Kristiania, skal gjerast og sendast, snarast det er Raa.
           
Etter Tinging kann ein faa gjort alt Slag Maskinverk til Kverner, Sager og slikt, snøgt, godt og billigt.
           
Upplaget og Utseljingi i Kristiania er i Nygata tett ved Storgata.
 
 
Norske Songar åt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 pstpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
 
 
Godtkjøb!Restbeholdningen af Vinterkaaber, Vinterkaabestoffe, Vinterfrakkestoffe,udsælges til betydelig Underpris hos Brødrene Dobloug, Hjørnet af Storgaden & Nygaden.