Lysingar.

Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens SkolesLokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesaa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
 
Santalen,
udgivet af Santalkomitéen i Kristiania og redigeret af Skolebestyrer B. Pauss, udgaar fra Nytaar i maanedlige Hefter paa 16 Sider i almindeligt Bogformat. Bladet vil indeholde Meddelelser om Missionsarbeidet i Santalistan ved Missionærerne Skrefsrud og Børresen. Et af de første Hefter vil ledsages af et større Kort over Santalistan med tilgrændsende Distrikter. Bladet koster 1 Kr. aarlig og kan rekvireres paa samtlige Postanstalter i Riget og hos Ekspeditøren, E. C. Bjørnstad, Toldbodgaden 40, Kristiania. NB. Der vil ikke blive udleveret noget Blad fra Ekspd., førend Forskudsbetalingen er erlagt. (N. 580141).
 
 
Norske Songar åt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 postpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
 
 
Staali Storli En Fortelling fra Telemarken af John Lie, Kr. 3.00 i Posten Kr. 3.20. Tilsalgs i Bogladerne og i Nikolai Olsens Trykkeri,
Torvgaden 5 b.