["En Folkefiende" av Henrik Ibsen er eit Forsvar for Minoriteten.]

En Folkefiendeav Henrik Ibsen er eit Forsvar for Minoriteten. Minoriteten har altid Ret, Majoriteten har altid Uret! er ein av Grunntankarne i Boki.
           
Er det Bakstrævar-faatalet, som altid hev Rett? Aa nei. De ledende Mænd, Efterliggerne, alle disse Gamlinger fra en hendøende Tankeverden, de besørger saa ypperligt sig selv taget af Dage; der behøves ingen Doktors Hjælp til at paaskynde deres dødelige Afgang; _ jeg gider ikke spilde et Ord paa den lille trangbrystede, stakaandede Flok, som ligger agterud; med dem har det pulserende Liv ikke længer noget at bestille, _ segjer Doktor Stockmann, som er Hovudmannen i Boki. Kva er det daa for eit Faatal, som altid hev Rett? Jau, det er de faa, de enkelte iblandt os, som har tilegnet sig alle de unge, fremspirende Sandheder, _ disse Mænd, som staar ligesom ude mellem Forposterne . . . og der kjæmper for Sandheder, som endnu er for nybaarne i Bevidsthedens Verden til at ha faat noget Flertal for sig.
           
Men Fleirtalet _ det vil segja den store, aalmenne Mengdi _ Fleirtalet hev altid Urett, fordi det liver paa Tankar, som var sanne i vaare Bestefedrars Tid, men som no er so gamle, at dei er paa gode Veie til at bli Løgn.
           
Dr. Stockman, som kjem fram med desse Tankarne, vert naturlegvis lyst Folkefiende av det store kompakte Fleirtalet, som gjeng og innbiller seg, at det er liberalt. Men han læt seg ikkje skræma; og tilslutt, daa alle forlæt han, finn han ut, at no er han den sterkaste Mannen i heile Samfundet _: den stærkeste Mand i Verden er han, som staar mest alene.
           
Der kann visst vera mangt aa segja um Doktor Stockmann. Men ein Ting vil alle, som les Boki, læra: aa hata alt personlegt Fusk, all Ræddskap, all Tinging med sin eigne Meiningar.