Lysingar.

Fedraheimen.
FEDRAHEIMEN tek iveg paa 7de Aargangen sin fraa Nyttaar.
           
Bladet vil ganga ut paa Fridom og Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Det hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Rispur og slikt.
           
Styringi vert nokot annleids; dei same Menn vil vera med og skriva som fyrr, Bladet vil freista aa faa meir Arbeidshjelp.
           
FEDRAHEIMENkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak. Pengar maa fylgja.  
 
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata no. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
 
 
Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens Skoles Lokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesaa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
           
Vinterkaaber.
 
Vort Lager af Vinterkaaber anbefales Handlende og Forbrugere i største udvalg til billigste Priser hos
Brødrene Dobloug,
Hjørnet af Storg. & Nygaden.
 
Nye Kjoletøier.
Til vort Lager af Kjoletøier er ankommet ny Forsyning i sorte og coul. Kjoletøier, der anbefales Handlende og Forbrugere til billige Priser.
Brødrene Dobloug.
 
                         
GLIMT.
To Fortællinger 
(Eline Gjensyn)
af
Konrad Dahl.
Pris heftet 3.50, smukt indb. 5.00.
 
           
I Kommission hjaa A. Cammermeyer er utkome:
Ein Fritenkjar.
Forteljing
av
Arne Garborg.
10 ½ Ark; Pris 2 Kr., pr. Post Kr. 2.20.