Lysingar.

Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens Skoles Lokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
Norske Songaråt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 postpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
 
Abc-Bok
 ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
 4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
 12 - i - . . . 2.50.
 25 - i - . . . 5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
           
Fedraheimen.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og arbeider for Norskdom, Fridomog Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. Bladet kostar Kr. 1.10 for Fjordungaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
           
Sheridans vidkjende Spelstykkje Baktalings-Skule vert upptekje i Fedraheimen dette Fjordungaaret.