Lysingar.

Det norske Samlag.
           
De Medlemmer, som ikke maatte faa sine Bøger fra Samlaget i rette Tid, anmodes om godhedsfuldt at afhente samme eller opgive sin nuværende Adresse i Expeditionen Løkkeveien 13, hvor ogsaa nye Medlemmer indskrives.
           
De sist udgivne Bøger er: Første Hefte af A. O. Vinjes Skrifter; Fraa 1789-1815 samt Pauli Brev til Romararne.
 
 
Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens Skoles Lokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesaa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
           
Nordmanden,
frisindet Folkeblad, udkommer i Kristiania i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave
koster 2 Kr. 16 Ø. for Kvartalet, Postpenger iberegnet, - 3 Eksemplarer koter Kr. 6.00, 5 Kr. 9.00, 10 Kr. 16.00.
           
Som Tilleg medfølger bl. m.:
           
Syn og Sagn, et Blad nærmest for Ungdommen, udgivet af S. Knutsen (1 a 2 Nr. om Maaneden). Nye Tingere faa Tillegs-Bladet fra Aarets Begyndelse.
                       
Ugeudgaven
udgaar hver Torsdag i stort 6-spaltet Format og koster med Postpenger Kr. 0.83 for Kvartalet, - 5 Eksemplarer koster Kr. 3.50, 10 Kr. 6.50.
           
Bladet indeholder: Nyheder fra Ind- og Udland, politiske Afhandlinger, Udtalelser om andre af Dagens Spørgsmaal, Stykker om Oplysning, forskjellige Slags Skildringer, Fortellinger, Smaahistorier o. a. m.
           
Baade den daglige og den ugentlige Udgave hører til Landets billigste Blad.
 
Fedraheimen .
           
Fedraheimenkjem ut i Kristiania kvar Laurdag og arbeider for Norskdom, Fridomog Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. Bladet kostar Kr. 1.10 for Fjordungaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
 
 
Kristiania.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.