Indbydelse til Bidrag for at lindre den paa Island herskende Nød.

Island har i den forløbne Vaar været hjemsøgt af frygtelige Orkaner, der rasede i Dagene mellem den 23de April og 3die Mai. Forrige Aar var et fuldstændigt Uaar, og Faar og Heste er i Vinterens Løb styrtede i tusenvis af Sult. Store Strækninger af dyrket Jord og Beitesland i Rángárvallasyssla omkring Hekla er under Orkanerne fuldstændigt ødelagte af Flyvesand.
           
Følgen af disse Ulykker bliver stor Nød eller endog Hungersnød, hvis Hjælp udebliver.
           
I Sverige har man allerede sat sig i Bevægelse for at komme Islændingerne til Hjælp.
           
Vi henvender os til norske Mænd og Kvinder med Anmodning om Bidrag for at lindre Nøden paa hin vidunderlige Ø, hvor sin Tids bedste Nordmænd tog Land og reiste vort Folk Mindesmærker af udødelig Berømmelse.
           
D. C. Danielssen, Bergen. L. J. Eide, Haugesund. Thv. Ellingsen, Kristiania. Tho. Joh. Heftye, Kristiania. Amund Helland, Kristiania. Gisle Johnson, Kristiania. Birger Kildal, Kristiania. J. A. Køhler & Co., Stavanger. S. A. Sexe, Kristiania. Gustav Storm, Kristiania. H. S. Svendsen, Stavanger.
           
Lister til Paategning er udlagte i Cammermeyers og Cappelens Boghandel samt i Andwords Papirhandel. Bidrag kan indsendes under Adresse Helland, Frognerveien 18, Kristiania.
 
           
Dette bør Folk vera med paa. Det er ingenting so fælt som at Folk lid Naud.
Bladst.