[Ole Vigs "Valgbalk" prentar "Fædrelandet" oppatt.]

I den stend mill. a., at ein bør velja den, Som ei kryber for høie, ei raaber Hurra for at bydes til fyrsteligt Bord (merk det Novembermenn!); men ei heller paa Torvet for Pøbel og Pak taler fagre og smigrende Ord.
           
Kva Fædrelandet meiner med Pøbel og Pak, det er ikkje vandt aa vita. Men den store Folkevennen Ole Vig -? Han, som med Sanning skreiv:
           
Jeg elsker Bonden i Kofte graa
og Fattigmanden, hvis Seng er Straa,
og alle Magter,
som ei foragter
de simple smaa!
 
- kva meinte hanmed Pøbel og Pak?
           
Meinte han Bonden tru? Elder meinte han Arbeidsmannen? Elder tru han kanskje no vilde ha meint dei, som ved visse Tilfelle stimar ihop og bles i Taakelur elder kastar Pukstein?