Lysingar.

Qvams Skole.
           
(Smaaskole, Middelskole, kortvarigt Kursus for ældre paa Latin- og Engelsklinje, 2aarigt Latin- og Realgymnasium). Indmeldelser modtages Kl. 12-2, Universitetsgaden No. 6.
P. Qvam.
 
 
Nikolai Olsens Bogtrykkeri,
Torvgaden 5 b, Kristiania, anbefales.
 
 
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim.
112 s. Pris 1 Kr. i Posten 1.10.
Nikolai Olsens Boktrykkeri. Torvgaden 5 b.
 
 
Staali Storli En Fortelling fra Telemarken af John Lie, Kr. 3.00 i Posten Kr. 3.20. Tilsalgs i Bogladerne og i Nikolai Olsens Trykkeri,Torvgaden 5 b.