Lysingar.

Høiskolemøde i Seljord.
 
Fra 18de Juni til 9de Juli holde-Møde med Foredrag og Ordskifte i Sels jord for ældre Høiskoleelever og andre lidt videre komne Mænd og Kvinder. Christopher Bruun har lovet at hjælpe mig en Tid af Mødet og andre Talere har jeg ogsaa Haab om. Kost og Logi paa Skolen 1 Kr. Dagen, Deltagelse i Mødet 6 Kr. for hele Tiden. Man anmodes om at melde sig itide. (D. 11547-3.00). V. Ullmann.
                       
Adr.: Seljord, Telemarken.
 
           
Hos Ed. B. Gjertseni Bergen er udkommet og erholdes i alle Boglader: Bibelsaga ved Paulsen og Mo.
(Vestmannalagets Utgaava).
Pris indb. 70 Øre.
           
Hos Ed. B. Gjertsen i Bergen er udkommet og erholdes i alle boglader: Vidsteen, Oplysningar om Bygdemaalenei Søndhordland. Pris 1 Kr.
 
 
Reisekammeratfor Amerikafarere,
6 Ark, indbunden 50 Øre, i Posten 55. 6 Expl. koster Kr. 2.25, 10 Expl, 4.00, frit tilsendt.
Nikolai Olsens Bogtrykkeri.
Torvgaden 5 b.