[Lysingar]

Retting. I Salma: Gud Heilagaand hjelp oss stod i 1ste Verset Sanningsgrunn, skal vera Soningsgrunn.
 
                       
Lysingar.
 
Det norske Samlaget.
Aarsmøte Tysdag 18de April Kl. 8 ½ Kveld i Studentarsamfundets Restauration. Rekneskapsavgjerd, Val m.m.
Styret.