Lysingar.

Det norske Samlaget hev utgjevet og i desse Dagar kringsendt til Lagsmennerne og Bokhandlararne: A. O. Vinjes Skrifter i Utval.1ste Hefte, Ymse Smaastykke or Dølen, 25 Ark.
           
Pris i Bokhandelen 5 Krunur. Lagsmenn fyr 1881 fær Boki fritt, naar Aarspengarne er avgjorde med 4 Krunur, og derattaat Lauvduskar IV, 12 Ark. Ein skriv seg inn hjaa Halv. Johanson, Lykkjevegen 13, Kristiania. 2dre Heftet av Vinjes Skrifter kjem i 1882.
 
Utkomet er:
           
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 112 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10.
Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b.
 
           
Ein Fritenkjar.
Forteljing
av
Arne Garborg.
(10 ½ Ark; Pris 2 Kr., pr. Post Kr. 2.20).
 
 
Dølen fyr 1866 vert kaupt i Nikolai Olsens Trykkeri, Torggata, 5 b.