[Lysingar]

Rettingar i No 11: I Stykket Gengangere stend annelaus Rædsla istf. sanselaus Rædsla, - Knustar istf. Knutar, - det var naturligt, hvor greidt de fik ud, at det vilde være den rene Daarskab at vrage et sligt Tilbud istf. det var utroligt, hvor greit de fik ud osfr.
 
Lysingar.
 
Fedraheimen 1882.
           
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og vil som fyrr arbeida for Norskdom, Fridom og Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. Av Forteljingar vil det i 1ste Halvaar bl. a. innehalda: Guten fraa Gladheim av John Lie og Bondestudentar av Forf. til Ein Fritenkjar m.fl. Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak.Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
 
 
Syn og Sagn.
Af dette Blad, som udgives af S. Knutsen, og nærmest er beregnet for Ungdommen, udkommer hver Maaned et Nr. afvekslende paa 8 og 16 Sider Prisen med Postpenger 30 Øre halvaaret. Det udkomne første Halvaar koster heftet frit tilsendt 40 Øre.
 
             
Reisekammerat
for Amerikafarere,
6 Ark, indbunden 50 Øre, i Posten 55. 6 Explr. koster Kr. 2.25, 10 Explr., 4.00, frit tilsendt.
Nikolai Olsens Bogtrkkeri.
Torvgaden 5 b.
 
                       
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlage kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . . Kr. 1.00
            12 - i - . . . . 2.50.
            25 - i - . . . . 5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J.W. Eide, Bergen.