[Notisar]

Kristiania, den 11te Marts.
 
Um Tingvali tek dei no til skriva.
B. Bjørnson meiner at Vest-Upplandet skulde taka Sigurd Blekastad ifraa Sel til Tingmann i Staden for Jørgensen Veum. Vil dei ikkje hava Fougner lenger,so set han fram Sakførar M. Mustad i n. Aurdal.
 
           
Stormegtigste naadigste Konge brukar dei segja og skriva i Departementi, men dei plar vara seg vel for at andre en Kongen sjølv fær høyra elder sjaa det. For nye Riksraaden Schweigaard smatt det likevel fram i eit Dokument um Pensjoner til nokre Tugthus-Vaktarar.
 
 
Kronprinsen og Kronprinsessa fór idag attende til Sverike. Kongen og Dronningi fer til Vika.