[Stortinget...]

Stortinget hev valt Præsidentar o. fl. for Mars. Sverdrup bad seg fri, av di det i den fyrste Tidi var fleire Ting, Præsidenten hadde aa stella med, som han hadde vondt for aa taka paa seg. Di vart J. Steen attervald med 73 R., og J. Sverdrup vart Varapræsident med 67 R. I Odelstinget vart no vald H. Bentsen til Præsident med 45 R. (Roll hadde 29), og i Lagtinget A. Qvam med 16 (J. Smitt hadde 9).
           
Tinget hev einrøystes vedtekje den franske Handelsavgjerdi.
           
Dei, som sist røysta imot Naadigste Konge i Tiltalen til Kongen var desse 36: Frilseth, Furulund, Berner, Skaar, Konov, Løberg, Juel, Thomesen, Rinde, Egge, Leer, Hurum, Hvamstad, Blili, Jørstad, Eilertson, Hjelmstad, Glestad, Jaabæk, Olsen, Liestøl, Dahl, Holm, O. Nielsen, Olafsen, Bjering, Castberg, Huser, Øverland, Ueland, Wennberg, Tollefsen, Welde, Qvam, L. Bentsen, L. Solberg.