Lysingar.

Ved Vonheim
 
haldes skole for voksne gjenter 3 månader, begynder 16de mai eftmdd.. For skolen betales kr. 4 om måneden; men de, som indsender ansøgning med vidnesbyrd om trang, kan fritages for disse. Hus og kost er at få for kr. 16 mndl. Lagen og håndklæder må medtages, helst også sengklæder, halvten til dobbelt seng; ellers betales derfor kr. 4 for hele tiden. Gjenterne maa hjælpe til i huset. Lærere er I. Bøhn og M. Skard; Chr. Bruun holder foredrag i gjennemsnit mindst engang om ugen. En lærerinde veileder i håndarbeide; det er nyttigt at medbringe tøi, som ønskes klippet og syet. Indmeldinger inden 1ste mai til Bøhn, Foldbu ved Lillehammer.
 
           
Udkommet er
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 112 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10
Nikolai Olsens Bogtrykkeri,
Torvgaden 5 b.
 
 
Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b. Kristiania,
udfører Retssager, Inkassationer m. v.