[Lysingar]

Retting i Nr. 2. Paa 2dre Sida 4de Spalte 27 L. ovanfraa stend det: Toner det skulde vera: Former.
 
 
Lysingar.
 
Fedraheimen 1882.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og vil som fyrr arbeida for Norskdom, Fridom og Upplysning.Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. I 1ste Halvaar 1882 vil det bl. a. innehalda ei ny større Forteljing:
           
Bonde-Studentar, (av Forf. til ein Fritenkjar, Seld til den Vonde m. fl.) Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
           
Fedraheimen for 2dre Halvaar 1881 er enno aa faa (Pris Kr. 2.20). Der finn Ein millom mykje annat: Tartuffe, Lystspel av Molière (i Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim; - heile Verket).
 
                       
Bøger.
           
I Nordmandens Ekspedition, Torvgaden 5 b, er tilsalgs:
Noregs grundlov omset paa norsk af O. J.Høyem, 30 Øre.
Sambandsloven millom Noreg og Sverige omset paa norsk af O. J. Høyem, 15 Øre, indb. 20 Øre.
Grundloven og Sambandsloven sammenheftet 40 Øre, indbunden 50 Øre.
Heimdal, norsk Høiskoletidende, udgivet fra Alvheim Høiskole 1879, 1.00.
Øistein, en Fortelling fra Hardanger af Tr. Tr., 40 Øre, indb. 85 og 1.00 (i Guldsnit).
Eventyr for Folket, frit fortalte og forklarede af Karen Sundt, 30 Øre.
Jørund Telnes: Rupe-Ber, heftet 1.00, indb. 1.20 og 1.50.
John Lie: Knut Trondson, Fortælling fra Telemarken, heft. 2.00, indb. 2.60.
N. J. Sørensen: Ved Vinterens Hjerte, heft. 1.00.
                        Ungdomsliv, 50 Øre.
                        I Byen og paa Landet, 1.00.
                        Tre Fortellinger, 1.00.
                        Braatefolket, 1.00.
                        Thomas Edison, 15 Øre.
                        Henry Stanley, 15 Øre.
                        N. F. S. Grundtvig, 20 Øre.
                        Johan Sverdrup, 30 Øre.
                        Høiskolen, 50 Øre.
                        Tyristikker, 80 Øre.
                        Søren Jaabæk, 30 Øre.
Nogle Sange til Brug ved Bryllupper, 10 Øre. 50 Eksemplarer af denne 2.50. Bøgerne sendes frit i Posten. Paa 5 Eksemplarer gives 10 %, paa 10 Eksemplarer
16 2/ 3 % Afslag.
 
 

Staali Storli

En Fortelling fra Telemarken af John Lie, Kr. 3.00 i Posten Kr. 3.20. Tilsalgs i Bogladerne og i Nikolai Olsens Trykkeri,
Torvgaden 5 b.
 
           
Syn og Sagn.
Af dette Blad, som udgives af S. Knutsen, og nærmest er beregnet paa Ungdommen, udkommer hver Maaned et Nr. afvekslende paa 8 og 16 Sider. Prisen med Postpenger 33 Øre Halvaaret. Det udkomne første Halvaar koster heftet frit tilsendt 40 Øre.