Lysingar.

Politiske Foredrag.
 
Onsdag 26, Torsdag 27, Fredag 28, Lørdag 29 alle Dage Kl. 8, og Søndag 30 Oktbr. Kl. 6 Aften holder Overretssagfører Nikolai J. Sørensen politiske Foredrag i Kristiania Arbejdersamfunds store Sal. Anledning til Imødegaaelse gives.
 
Adgangstegn à 25 Øre løses ved Indgangen.
 
 
Folkehøjskolen i Drangedalpaa Fostvedt, to Mil fra Kragerø, begynder for voksne Gutter den 9de Januar og varer i fire Maaneder. Skolepengene er 15 Kr. for hele Tiden. Kost og Logi paa Gaardene omkring for 20 Kr. Maaneden. (D. 8345.)
 
Oddmund Vik.             V. Ullmann.
 
 
Maanedsmødet i Drangedal
 
ved Folkehøjskolen holdes for November Søndag den 13de og Mandag den 14de Kl. 10 Form. Fri Adgang. (D. 8348.)
             
 
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
            12 - i - . . .                       2.50.
            25 - i - . . .                       5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
 
Syn og Sagn,
 
et Maaneds-Blad nærmest for Ungdommen, udgivet af S. Knutsen. Nr. 1, 2 A og 2 B, 3 og 4 A & B er udkommet og indeholder:
Syn og Sagn. Den som kunde faa sig et Ønske. Hjertelaget (med Billede). Mari i Maridalen. Den slemmes Mølje Forskjelligt. Gaader. Over Dørstokken (med Billede). Mørlandsgruben. Aldelesingentingianere. Den lille og den store Trøster Den store og den lille Tænker. - Ei Utferd og ei Heimvending. To Slags Skikkelighed. Gaader. En af vore Kjæmper (med Billede). Kongen, som lod sig narre. Den lyse og den mørke Søster. Barndomsminderne. Gaader. Opløsninger. - Han, som har Lykken med sig. Før endnu hun vidste deraf (med Billede). Folkevæbningssamlag. Har ikke Norge og Danmark endnu lidt tilovers for hinanden? - Brev fra den Vesle. Et uheldigt Billede. Før og nu. En af de gamle Skolemestre. Forskjelligt.
           
Bladet koster 33 Øre for Halvaaret og kan bestilles paa alle Posthus og i Expeditionen Torvgaden 5 b, Kristiania. For mindst 10 Exemplarer gives 25 % Rabat.