Lysingar.

Det Norske Samlaget.
 
Utkomet er og vert um nokre Dagar sendt Lagsmennerne: Lauvduskar, Samling av ymse Smaastykke, IV. 12 ½ Ark. Ellest kjem ut iaar 1ste Bandet av Aasmund Olafsson Vinjes Skrifter, 26-30 Ark. Denne Boki er under Arbeid hjaa Boktrykkaren og vert kringsend fyre Jol. Bøkerne sendest ikkje til deim, som skylder Aarspengar. Vinjes Skrifter kjem paa 10 Øyror elder mindre Arket fyr Lagsmenn, paa 20 Øyror derimot fyr andre.
 
           
Fedraheimen
kjem ut i Kristiania. Han kostar 1 Kr. 10 Ø. om Fjordungaaret med Postpengar og alt Han kann tingast i Ekspeditionen, Torggata 5 b, og paa alle Posthus.