Kristiania Torvpriser d. 30te Septbr. 1881

(Meddelt af Kristiania Landmandskontor).
 
            Kjød:
af Okse ferskt .            pr.        Bpd.    Kr.       2.00 a 3.00
- Kalv, gjødet.                       -                 2.80 a 3.80
- Faar. . . . . . .                      -                   3.00 a 4.00
Flesk . . . . . . . .                     -                   4.60 a 5.00
 
            Vildt:
Tiur . . . . . . . . .                     Stk.               4.00 a 5.50
Aarhane . . . . .                       -                  2.00 a 2.50
Hare . . . . . . . .                       -                  0.60 a 1.00
Æg . . . . . . . . .                        Snes          1.00
 
            Meieriprodukter:
            prima
Smør    Meieri . . .                  Bpd.              13.20 a 14.00
 do. almindeligt                       -                  12.00 a 12.40
Ost, Nøgel. . . .                      -                   2.88 a 3.00
 do. Myse . . . .                      -                   2.00 a 2.60
 do. Schweitzer.                     -                   6.00 a 6.20
 do. Gjed. . . . .                      -                   5.00 a 6.40
 do. Pultost . . .                      -                   4.00 a 4.60
 do. Prim . . . .                       -                   1.50 a 1.70
 
            Kornsorter:
Rug. . . . . . .                100 Kgr.                 18.00 a 18.25
Byg, 2 Raders .            100 -                      15.50 a 16.00
 do. 6                                      -                      14.00 a 14.50
Havre. . . . . . . . . .                 -                  12.00 a 13.00
Poteter . . . . . . . . .                  Td.              4.00 a 4.50
           
            Foder:
Thimotheihø. .             Skpd.                     13.00 a 15.00
Voldhø. . . . . .             -                             12.00 a 12.50
Havrehalm . . .             -                              7.00
Byghalm. . . . . .           -                              8.00 a 9.00
Rughalm. . . . . .           -                              5.00 a 5.50
 
            Ved:
Birk Partipris .               Favn                      15.00 a 16.00
Gran. . . . . . . . .           -                             10.50 a 11.50
Furu . . . . . . . .            -                             11.60 a 12.50
 
            Huder & Skind:
af Okse. . . . . . . .        Bpd.                      3.00 a 3.30
- Ko & Kvie. .             -                              3.50 a 4.40
- Kalv . . . . . .              Stk.                        1.60 a 2.00
- Sau . . . . . . .             -                              1.00 a 1.20
 
           
Ovenstaaende Priser er den ovennoterede Dato betalte paa Christiania Torv, men opgives selvfølgelig uden Forbindtlighed.