[Notisar]

Kristiania, den 29de Juli.
 
Det danske Folketingsvalet vart halde um Tysdagen. 6 Høgremenner rauk, og det vart valde Venstremenner i Staden; ein radikal vart vald i Staden for ein udtraadt ellest vart dei same valde som sat i Tinget fyrr. Dei ymse Venstre-Parti held no i Hop. I Folketinget er det no 75 Venstre og 26 Høgre umframt ein fraa Færøyarne.