[Lysingar]

Ver so snille og betal Bladpengarne, dei som skylder.
                       
 
Lysingar.
 
 
Vonheims folkehøiskole
begynder igjen d. 12te okt. for gutter over 18 år. Skolepengene er 4 kr. mndl., som betales for mindst 3 måneder; for hus og kost 18 kr. mndl. Lagen og haandklæder maa medtages, helst også sengklæder, halvten til dobbelt seng; ellers betales derfor 6 kr. for vinteren. Lærere er I. Bøhn og M. Skard; Chr. Bruun holder en del foredrag. Indmeldinger inden 1ste okt. til Bøhn, Follbu over Lillehammer.
 
                       
Syn og Sagn
er et Blad nærmest for Ungdommen, som udgives af S. Knutsen.
           
Nr. 1 er udkommet og indeholder: Syn og Sagn. Den som kunde faa sig et Ønske. - Hjertelaget (med Billede). Mari i Maridalen. Den slemmes Mølje Forskjelligt. - Gaader.
           
Af Bladet udkommer et Nr. hver Maaned. Det koster 33 Øre om Halvaaret og kan tinges paa alle Posthus og i Expeditionen Torvgaden 5b, Kristiania.
           
Subskribentsamlere, som tinge og betale for mindst 5 Exemplarer faa 25 % Rabat.
           
 
Fedraheimen
kjem ut i Kristiania. Han kostar 1 Kr. 10 Ø. om Fjordungaaret med Postpengar og alt. Han kann tingast i Ekspeditionen, Torggata 5 b, og paa alle Posthus.