Rispur.

Fraa Wergelandsfesten. I. Ein Student (spør ein liten Gut, som gjeng med i Smaagut-Ferdi): Naa, Far din skal væl og ut og halda Fest i Dag? Guten: Nei, han fær ikkje Lov.
 
II. Etter Festen kjem ein gamall Skrivar upp i Athenæet, der møter han ein Prest. Aa, Pastor, segjer Skrivaren, De kan ikkje tru, kor fagert Bjørnson talad, - so rolegt, so moderat -! Presten: Det var daa ille.