Lysingar.

Maanedsmøde i Seljord
holdes Lørdag d. 9de April (Kl. 10 Form.) og Søndag den 10de. Lørdag Eftermiddag Basar til Indtægt for det paatenkte Forsamlingshus for Seljord, Søndag Slutningsfest for Skolen.           
 
(D. 5428-0,70).
 
           
Vigmarkens Folkehøjskole
ved Grimstad begynder for voksne Piger den 1ste Maj og varer i tre Maaneder. Der undervises i Historie, mundtligt og skriftligt Modersmaal, Jordbeskrivelse, Regning, Haandarbejde, Madlavning og Husstel. Sang. Betalingen er 8 Kr. om Maaneden for Undervisning, 28 Kr. for Kost og Logi. Sengklæder maa man have med sig.
 
V. Ullmann.
(D. 5032). Adr. Grimstad.
                       
 
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.