Lysingar.

Reisekammerat for Amerikafarere udkommer sidst i denne Maaned.
           
Indhold: Beskrivelse af de forenede Stater, Vink for Reisende og Nykommere, Amerikansk Mynt, Maal, Vegt, Sprogøvelser osv.
           
Pris indb. 50 Øre, i Posten 55 Øre. 5 Exemplarer sendes frit for Kr. 2.25, 10 for Kr. 4.00.
 
Rekvisitioner sendes til
Nikolai Olsens Trykkeri.
           
 
Overretssagfører Kr. J . Olsen, Torvgaden 5b, Kristiania.
           
 
Red River Dalen
er kjend for aa hava den grøderikaste Jordi i heile Amerika, so dei som søker seg Land burde slaa seg ned der. Der heve alt teket til med skandinaviske Nybygder, som trivast vel og hev god Framgang. Der er enno mykjet utifraa godt Land, som ventar paa, at nokon skal koma og taka det i Bruk, det vil gjeva rike Frukter for det Arbeidet som vert lagt paa det. Ein kann taka det fritt som Regjerings-Land elder kaupa det billegt og paa lette Vilkor utav St. Paul, Minneapolis & Mannitoba Jarnvegen, som gjeng etter Dalen paa Aust-Sida av Red River i ei Lengd av 201 Mil. Dei som vil kann faa Reisefylgje med meg radt til Crookston og Warren og dertil all den Rettleiding dei vil; eg reiser herifraa med Cunard Lina den 22de April. Kart og Beskrivelsar kann ein faa fritt til seg sent.
                                   
O. S. Hervin,
Store Strandgata 6,
Kristiania.
           
 
Fedraheimen
vil i neste Maanad flytja inn til Kristiania att. Han kostar 1 Kr. 10 Ø. om Fjordungaaret med Postpengar og alt.
           
 
Østlandsk Tidende
udgaar fra neste Kvartal som Dagblad i Kristiania i 4-spaltet Format. Pris 2 Kr. 16 Øre Kvartalet, Porto iberegnet.
                       
 
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.