[Vestmannalaget...]

Vestmannalaget
 
byd tvo hundrad Krunor fyre den beste Lærebok i Landkunna (Geographie) paa Landsmaalet, Aasens Form. Boki skulde vera lagleg til Lærebok i Folkeskulen og paa Storleik umkring 15 trykte Ark (240 Sidor) vanlegt Oktav. Handskrifter maa vera innsende innan 1ste Mai 1882.
 
Bergen, den 17de Mars 1881.
Stjorni.
 
 
Ifjor baud Laget hundrad Krunor fyre den beste Bibelsoga. Tri Handskrifter ero innkomne. Det skal seinare verda kunngjort, kven si Bok Domsmendi vil velja.
           
Det ser ud til, at Vestmannalaget kjem til aa arbeida godt paa den nye Maaten. Den etterlyste Læreboki i Landkunna er likevæl kanskje nokot stor til Lærebok aat Folkeskulen. Men vert Boki god, kann Ein um so er altid faa ut ei ny og stuttare Utgaava av henne til Lærebok.
                                   
Bladst.