Lysingar.

Fedraheimen   
kann tingast fraa 15de Februar.  Han kostar med Postpengar:
til 31 Mars   Kr. 0.55.
-   30 Juni      -   1,65. 
-   31 Desbr.  -   3.85. 
           
 
Nordmanden i 1881.
           
Nordmanden udkommer i 1881 som før med et stort 5spaltet Nr. hver Torsdag. Indholdet er Nyheder fra Ind- og Udland, Politik, forskjellige Afhandlinger, Fortellinger, Brevsendinger fra forskjellige Kanter af Landet samt fra Danmark osv. osv.
           
En eller to Gange i Maaneden medfølger Tilleg af Føljetonark.
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 for Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
                       
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.