Rispur.

De kom ein Mann te Presten og vilde faa eit Baan te Daapen. Naar kom det til daa? spurde Presten. Nei, det veit eg inkje. Ja men du maa daa tenkje etter, um du ikkje kann minnast noko, som hende same Tii? sagde Presten. So tenkte han seg um. Jau, det var daa ho Rausi fekk fyrste Kalven. Ja naar var det? spurde Presten. Jau det skal eg plent spyrja Kjeringi um, sagde Mannen.