Lysingar.

Fedraheimen 1881.
 
Vikebladet Fedraheimen vil fraa Nytaar av verta trykt paa betre Papir. Det vil verta 4 berre noko lite smalare Spaltor paa Sida istadenfor fyrr 3, so det i det heile vil verta kringom Tiendeparten meir Innehald i Bladet enn fyrr. Fedraheimen kjem ut i Fredriksstad (men vert styrt fraa Kristiania), og arbeider for Norskdom, Fridom og Upplysning. Dessutan inneheld det Forteljingar, Nytt, Rispur o. d. Det kostar Kr. 2.20 for Halvaaret med Porto og alt. Ein kann tinga det paa alle Posthus. Elder Ein kann senda brev beint til Fredriksstad, og daa med Utskrift: Til Posthuset i Fredriksstad. Avissak vedk. Fedraheimen. Pengar maa fylgja. I Fredriksstad kann Bladet tingast i Expeditionen, Nikolai Olsens Trykkeri.
 
           
Nordmanden i 1881.
           
Nordmanden udkommer i 1881 som før med et stort 5spaltet Nr. hver Torsdag. Indholdet er Nyheder fra Ind- og Udland, Politik, forskjellige Afhandlinger, Fortellinger, Brevsendinger fra forskjellige Kanter af Landet samt fra Danmark osv. osv.
           
En eller to Gange i Maaneden medfølger Tilleg af Føljetonark.
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1,65 for Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6 frit.
           
 
Østlandsk Tidende
udkommer 3 Gange om Ugen og koster overalt i Landet 2 Kroner Kvartalet.
 
                       
Til Amerika.
                       
For 1 Dollar
kann ein i Amerika faa til seg sent,
anten Fedraheimen                i 8 Maanadar
elder Nordmanden                i 8 -
elder Østlandsk Tidende i      3 ½ -
                       
For 2 Dollars
anten Fedrah. og Østl. Tid. 5 Maanadar
elder Fedrah. og Nordm.     8 -
 
           
I Østlandsk Tidendes Expedition, Fredriksstad, er tilsalgs:
Rupe-Ber af Jørund Telnes, heftet 1 Kr., indb 1, 20 og 1,50.
Noregs grunlov omset paa norsk af O. J. Høyem, 30 Øre.
Sambandsloven millom Noreg og Sverige omset paa norsk af O. J. Høyem, 15 Øre, indb. 20 Øre.
De to sidste sammenheftet 40 Øre, indbunden 50 Øre.
Knut Trondson, Fortælling fra Telemarken af John Lie, heft. 2 Kr., indb. 2,60.
Øistein, en Fortælling fra Hardanger af Tr. Tr., 40 Øre, indb. 85 og 1,00 (i Guldsnit)
Eventyr for Folket, frit fortalte og forklarede af Karen Sundt, 30 Øre.
Heimdal, norsk Høiskoletidende, udgivet fra Alvheim Høiskole 1879, 1 Kr. Ved Vinterens Hjerte af N. H. Sørensen, heftet 1 Kr.
Ungdomsliv af d. s., 50 Øre.
I Byen og paa Landet af d. s., 1 Kr.
Tre Fortællinger af d. s., 1 Kr.
Braatefolket af d. s., 15 Øre.
Thomas Edison af d. s., 15 Øre.
Henry Stanley af d. s., 15 Øre.
N. F. S. Grundtvig af d. s., 20 Øre.
Johan Sverdrup af d. s., 30 Øre.
Tyristikker af d. s., 80 Øre.
Høiskolen af d. s., 50 Øre.
Søren Jaabæk af d. s., 30 Øre.
Jordens Guder af d. s., 75 Øre.
Nogle Sange til Brug ved Bryllupper, 10 Øre; 50 Eksplr. af denne Kr. 2.50.
           
Bøgerne sendes frit i Posten. Paa 5 Eksemplarer gives 10 % paa 10 Eksemplarer 15 % Afslag.
 
                       
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag,
kostar 25 Øyror innb.
4 Bøker fritt i Posten . . 1 Kr.
12 - i - . . 2 50 Ø.
25 - i - . . 5
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
                       
 
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.