[Postverket. (Brev.)]

Postverket. (Brev.) Det er ymis Motgang, som legg seg i Vegjen og gjer til Meins for Fedraheimen. Soleids hev i den seinare Tidi ein av dei større Postmeistararne funnet upp ein ny Maate til aa plaaga desse Lesarar paa. Han tek det aa nullar det ihop i ein ørliten Tull, aa skrukkar det til det styggaste han kann, og so sender han det vidare. Og i den Tilstand kjem Bladet i Henderne paa Tingararne sine.            
 
E. N.