[Lysingar]

For Nordens enhed og frihed.
           
Nogle få personer blandt de mange, som virker for de søndrede nordiske folkegrenes sammenslutning i fristatlig form, er komne overens om fra nyår at udgive et tidsskrift med ovenstående formål.
           
Skandinaven, republikansk tidsskrift for Nordens enhet. redigeret af undertegnede. boende i Linkøping (Sverige), vil udkomme med 8 hæfter (hvert på 1 Ark) årlig og indeholde afhandlinger afvekslende på dansk-norsk og svensk. også lettere læsning nærmest bestemt for kvinder.
           
Prisen er for holdere i almindelighed bestemt til 2 kr. hvortil kommer 20 øre i postafgift. når bestillingen sker på et af Nordens postkontorer, men 40 øre, naar tidsskriftet bestilles hos udgiveren i Linkøping og ønskes tilsendt umiddelbart under korsbånd, etterhånden som det udkommer. Undtagelser herfra finder sted med hensyn til nuværende eller tiltrædende medlemmer af Nordens Fristats-Samfund. Disse vil, ifølge aftale med samfundets formand, få tidsskriftet frittilsendt. når de har indbetalt det årlige medlemsbidrag: 2 kroner. Denne indbetaling foregaar fra et nuværende medlems side således, at han får sig det 1:ste hæfte tilsendt under korsbånd med påskrevet: Postförskott: 2 kronor, og således, i det han ved at indfri postopkrævningen har betalt det årlige medlemsbidrag, som vederlag derfor skal have de følgende 7 hæfter tilsendte fritog umiddelbartunder den af ham opgivne adresse (flytning bør straks mældes). Samme fortrinsrett skal, så vidt oplaget strækker, komme dem til gode, som gjennem tidsskriftets udgiver meddeler, at de ønsker at indtræde i samfundet hvorefter udgiveren ligeledes opkræver medlemsafgiften ved postförskott på de i korsbåndtilsendte hæfter af Skandinaven, dersom afgiften ikke samtidig med meddelelsen er indsendt til ham. Medlemmernes navne vil på ingen måde blive offentliggjorte.
           
Linkøping i November 1880.
                                   
Isidor Kjellberg.
           
1ste Heftet vil innehalda Stykkje av: Dr. A. F. Åkerberg (Stockholm), Riksdagsmannen Fr. Bajer (Khavn.), Bj. Bjørnson (Brev fraa Amerika til Skandinaven). F. T. Borg (Helsingborg). Alexander Nilsson o. fl.