[Notisar]

2dre Oktober.
 
Utlande. I Frankrike heve Fyrste-Riksraaden Freysinet tekje Avskil: han vilde ikkje vera so streng mot Jesuitarne som Felagarne sine. Ferry, som hev vore Undervisnings-Raad fyrr, er komen i Staden.
 
Sibbern kjem nok til Kristiania til Vika.
 
Knudsen heve fengje 3200 Kr. i Pension av Regjeringi. Ho er ikkje so romus alle Tider ho helder, kann me sjaa.