Vor Grundlov en Kontrakt -? 1)

Vor Grundlov en Kontrakt, du? Det har jeg aldrig vidst.
 
- Jeg vidste det ej heller, før forgangen,
jeg gik en Tur i Skogen, der grønnedes hver Kvist,
jeg saa udover Dalen under Sangen, ...
da hørte jeg det lydeligt
som Tale Blad mod Blad,
da saa jeg det saa tydeligt
som Linjer i et Kvad:
den Slægt, som her tør nyde
Naturens Kraft og Pragt,
maa af dens Jordbund skyde
som Vilje af en Pagt.
 
Vor Grundlov er Kontrakt med det Land, som er vor Mor,
vort Odelsbrev til Hjæmmet her i Norden.
Paa det vi gaar med Ære til Folkeraadets Bord
og bænkes blandt de Frieste paa Jorden.
Da hører vi, det sagt er med
et Smil og noksaa kjækt:
vor Grundlov kun Kontrakt er med
en enkelt Mand, en Slægt,
vor Frihed ene stammer
fra Sverig og fra Pau 2) ...
da ler vi, medens Flammer
fra Moders Øjne gaa.
 
Nej, Loven er Kontrakt med alt Stort i Norges Land,
al Ære over Jorden fra de Gamle,
med Dalens hele Skjønhed, med Havet mod vor Strand,
med Aanden, som kan Hjærterne forsamle; -
med hende, som har baaret os
og tænkt os stolte, fri,
med Slægten, som har kaaret os
og sat sit Værn deri,
med dem, som kommer efter
i Dommen om vor Færd.
Har den Kontrakt ej Kræfter,
er vi ei Landet værd.
                                   
Bjørnstjerne Bjørnson.
 
1) A Verd Gang 
2) Utt. Paa, Karl Johans Fødestad.