[Lysingar]

Bratsberg Amts Bondevenforening.
           
Folkemøde afholdes paa Bjørge i Seljord Fredag den 25de og Lørdag den 26de Juni med Afslutning den 27de. O. Arvesen og V. Ullman vil deltage i Mødet. Mænd og Kvinder fra By og Bygd har Adgang. Kost kan erholdes paa Bjørge hos Ullman.
           
 
Med næste No. stansar Bladet til dei, som ikkje hev betalt 2dre Kvartal.