[Lysingar]

Rettingar.
 
I Stykket Høkeraand og Høkerklokskap (No. 61) stod: Dei Mandalske Fedrar hev vist seg aa kunna ein Logik, skal vera fin Logik; - lenger nede: trass i baade Skulekommission og Repræsentantskap, skal vera Formannskap; - tilslutt: Andre Blad bør taka Sog au pp, dvs. bør taka Soga upp.
 
 
Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaaletved Kr. M. Hægstad, Skulestyrar, Namsos 1879. Pris 50 Øyrur.
           
Naar du legg 55 Øyrur inn i betalat Brev, adr. til Utgjevaren elder Bokhandlar Vold i Namsos, fær du Boki fritt tilsend med Posten. Paa 10 det 11te fritt.
                                               
M. Hægstad.
 
 
I Commission hjaa Alb. Cammermeyer er utkomet og er aa faa i alle Bokbuder i Norig, Sverig og Danmark: Eit namnlaust Folk, (Ser-Avtrykk av Fedraheimen.) Av S. Pris 5 øre.