Lysingar.

Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaalet ved Kr. M. Hægstad, Skulestyrar, Namsos 1879. Pris 50 Øyrur.
           
Naar du legg 55 Øyrur inn i betalat Brev, adr. til Utgjevaren elder Bokhandlar Vold i Namsos, fær du Boki fritt tilsend med Posten. Paa 10 det 11te fritt.
                                               
M. Hægstad.
 
 
Naar du sender Pengar til Fedraheimen, so faa altid Postkvittering fyr dei. Dersom daa ikkje Bladet kjem um ei 14 Dagars Tid, so skriv til Ekspeditionen um det, og send Kvitteringi, so skal Eksp. sjaa aa gjera Greida.