["Fedrelandet"]

Fedrelandet raader fyr rame Aalvor Folk fraa aa halda derimot merkjelegt nog ikkje aa lesa Dagbladet. Er det, etterat Flagsaki kom upp, at detta Bladet hev vortet so faarlegt? Me bed Folk baade halda og lesa det: det er daa kristelegare enn Fædrelandet og hev jamt betre Lesnad enn Morgenbladet. Fædrelandet kann vera godt nog fyr seg, men nokot kristelegt Blad er det ikkje: dei Kristne dømer ikkje, baktalar ikkje, set seg ikkje imot Fridom og Sjølvstøda.
 
A. H.